hivatal

A A A

Közérdekű adatok

A listában található hivatkozások még a régi weboldalra mutatnak, aktualizálásuk a napokban megtörténik!

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név

Mátraverebély Község Önkormányzata

Székhely

3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

Postacím

3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

Telefonszám

32/471-194

   

Központi elektronikus levélcím

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL-je

www.matraverebely.hu

Az ügyfélfogadás rendje

hétfő:                   8.00-12:00

szerda:                13.00-16.00

péntek:                 8.00-12.00

 

 

 

 

II. Szervezeti struktúra

 

A Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal vezetője

Fodor Zsoltné

Cím: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 32/471-194

 

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége

Pénzügyi iroda

Cím: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 32/817-223 

Adóügyi-szociális iroda

Cím: 3077 Mátraverebély, Vasút 82.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 32/817-220 

Igazgatási iroda

Cím: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 32/471-194

  

A Képviselő-testület és a bizottságok

Képviselő-testület

Nagy Attila polgármester

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Juhász Péter alpolgármester

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csemer Csaba képviselő

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Petréné Kormos Ágota képviselő

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth Dénes képviselő

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Válintné Juhász Friderika képviselő

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zagyi Ferencné képviselő

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bizottságok

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Elnök: Tóth Dénes

Tagok:

Petréné Kormos Ágota

Válintné Juhász Friderika

Molnár Tiborné külsős tag

Tóth Lászlóné külsős tag

 

Pénzügyi, Ellenőrző és Stratégiai Bizottság

Elnök: Petréné Kormos Ágota

Tagok:

Válintné Juhász Friderika

Zagyi Ferencné

Jakubovics Gábor külsős tag

Nagy Lászlóné külsős tag

           

 Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök: Válintné Juhász Friderika

Tagok:

Zagyi Ferencné

Tóth Dénes

Makó Lajos külsős tag

Verebélyi Istvánné külsős tag

       

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Varga Pirosa

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagok:  Csemer Nikolett

             Szappan Lászlóné

Székhely: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

Tel: 32/471-194

 

 

1.2.  A felügyelt költségvetési szervek

Közfeladatot ellátó szervek

Óvodák, iskolák

Óvodák

Mátraverebély Községi KATICA Óvoda 

Vezető: Verebélyiné Gáspár Zita Mária

3077 Mátraverebély, Vasút út 84.

Tel: 32/817-224

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Általános Iskolák

 

Bátonyterenyei Bartók Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye

Igazgató: Petréné Kormos Ágota

3077 Mátraverebély, Ady E. út 30.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 32/471-014

 

   

Egészségügy, szociális ellátás

Háziorvos

Dr. Oláriu György András

3077 Mátraverebély, Vasút 75/A.

Tel: 32/471-011

Rendelési idő:

Hétfő- Kedd: 8:00 - 12:00

Szerda: 13:30 - 16:00

Csütörtök - Péntek: 8:00 - 12:00

Védőnői Szolgálat

Mártonné Molnár Erzsébet

3077 Mátraverebély, Vasút út 75/A.

Családsegítő Szolgálat

3077 Mátraverebély, Vasút út 75.

Tel: 32/817-236

 

 

  

1.3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Levelezési cím: 3101 Salgótarján Pf. 265.

Tel: 32/620-702

Fax: 32/620-713

Honlap: http://www.nmkh.hu/nmkh25

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ügyfélfogadás:

Hétfő – csütörtök: 08.00 – 16.30

Péntek:                  08.00 – 14.00

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

I. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

Jegyzői szabályzat a közérdekű adatok közzétételének és megismerésének rendjéről

 

2. az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nemleges

3. a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 

Hivatalos honlap információ:

Önkormányzati ügymenetek, ügyleírások, nyomtatványok

 

 

2. illetékességi területe

3. az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

7. az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. használt formanyomtatványok listája

9. az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

 

III. Közszolgáltatások

1. a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

Hivatalos honlap információ:

Rendeletek

 

 

 

 

 

2. közszolgáltatások tartalmának leírása

3. közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

 

IV. Nyilvántartások

1. a közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

 

Hivatalos honlap információ

 

Jegyzői szabályzat a közérdekű adatok közzétételének és megismerésének rendjéről

 

 

2. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

 

 

 

V. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

4. A testületi szerv ülésének helye

3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!
Testületi ülések előterjesztéseinek

 

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága

Hivatalos honlap információ:

A képviselő-testület következő ülésének meghívója

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Hivatalos honlap információ:

A képviselő-testület következő ülésének meghívója

Testületi ülések előterjesztései

9. a testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

Hivatalos honlap információ:

Rendeletek

Határozatok

Jegyzőkönyvek

 

 

VI. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Hivatalos honlap információ:

Testületi ülések előterjesztése

 

 

 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza

4. Az Infotv. Alapján közéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. Alapján közéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

 

VII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

-

 

 

VIII. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hivatalos honlap információ: www.matraverebely.hu

 

 

 

 

IX. Közérdekű adatok igénylése

1. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Hivatalos honlap információ:

Jegyzői szabályzat a közérdekű adatok közzétételének és megismerésének rendjéről

 

 

2. illetékes szervezeti egység neve

3. illetékes szervezeti egység elérhetősége

4. az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

X. Közzétételi listák

1 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nemleges

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nemleges

 

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1.  A működés törvényessége, ellenőrzések

 

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Hivatalos honlap információ:

Belső ellenőrzési terv  itt letölthető!

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása

Honlap információ:

Állami Számvevőszék honlapja

 

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Belső ellenőrzési terv

 

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

n.a.


 

3.2.  Költségvetések, beszámolók

 

I. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

Hivatalos honlap információ:

Rendeletek

Az Önkormányzat gazdasági programja

 

 

 

II. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

nemleges

 

III. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Hivatalos honlap információ:

Rendeletek

 

 

 

 

3.3.  Működés

 

I. Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

5 fő

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Illetmény munkabér összesített bruttó összege: 1.209.000.- Ft/hó

Cafeteria: bruttó 200.000.- Ft/fő/év

Költségtérítés: bruttó 219.300.- Ft/hó

3. az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Cafeteria: bruttó 200.000.-/fő/év

 

 

 

II. Támogatások

1. a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Hivatalos honlap információ:

Üvegzseb

 

2. a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

 

III. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, a minősített adatok kivételével.

Hivatalos honlap információ:

Üvegzseb

 

 

 

IV. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

nemleges

 

V. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

n.a.

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Hivatalos honlap információ:

Megvalósuló pályázatok

 

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Hivatalos honlap információ:

 

 

Közbeszerzési terv 

Közbeszerzési szabályzat 

 

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.