hivatal

A A A

Beszámolók

 

Képek

 

Szerződés alapadatok

Pályázó neve

MÁTRAVEREBÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe

A mátraverebélyi szegregátum fejlesztése komplex programokkal

Szerződés száma

EFOP-1.6.2-16-2017-00027

   

Támogatás összege (Ft)

195 956 044

Összköltség (Ft)

195 956 044

Biztosítéknyújtásra köteles

Igen

A projekt megvalósításának kezdete

2018.07.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.07.01.

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2021.09.30.

Nyilatkozat tevő

 

Szerződéstervezet elfogadásának dátuma

 

Az eredeti hatálybalépés dátuma

2018.05.14.

A legutóbbi szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma

2019.02.25.

Záró elszámolás döntés dátuma

 

Záró elszámolás döntés jóváhagyás dátuma

 

A mátraverebélyi szegregátum fejlesztése komplex programokkal’ című projektünk célja, a mátraverebélyi szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A projekt megvalósítási helyszíne Mátraverebély szegregátuma, amely a települést két részre vágó 21. számú út északi oldalán helyezkedik el. A településnek ez a része egy egybefüggő szegregátum, a szegregációs mutató értéke 66,2%, ami rendkívül magasnak tekinthető.

A TÁMOP-5.3.6-11/1 előzményprojekt sikeresen valósult meg a területen, ám a két éves program önmagában nem tudta megszüntetni évtizedek negatív hatásait, ezért elengedhetetlen annak folytatás jelen projekt segítségével.

Jelenleg 390 fő él életvitelszerűen a szegregátumban, ennek 49%-a aktív korú (16-54 éves), ez 191 fő. A 191 főnek a 60,2%-át vonjuk be a projektbe, mint közvetlen célcsoporttag, ez összesen 115 fő. A 115 főből 87 fő vesz részt felnőttképzésben. A Jelenlét típusú, settlement szociális munka biztosítását 4 fő főállású szociális munkás látja el. A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Mátraverebély Község Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége a projekt szociális szakmai részeit valósítja meg, ők foglalkoztatják a szakmai megvalósítókat, a szociális munkásokat, a közösségszervezőt és a szakmai vezetőt. A projekt többi tevékenységét Sárkeresztúr Község Önkormányzata saját teljesítés-, vagy beszerzés keretében valósítja meg.

A projekt részcéljai, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése; növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje; növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma; növekedjen a gyermekek óvodáztatási aránya; javuljanak az iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei, szabadidő eltöltési lehetőségei; javuljon a célcsoporttagok egészségi állapota; csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma; növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak be.

A célok és részcélok elérése érdekében a projekt előkészítése során olyan komplex programot dolgoztunk ki, amelyben a különböző területeket érintő beavatkozások és tevékenységek egymást kiegészítve, egymásra épülve fejtik ki hatásukat. Ezek az elkülönülő, de egymással kölcsönhatásban lévő szociális-, gyermekjóléti-, közösségfejlesztési-, oktatási-, képzési-, egészségügyi- és munkaerőpiaci szolgáltatások szorosan hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez. Mivel a településen működik Tanoda, és a Biztos Kezdet Gyermekház működésére is van beadott támogatási kérelem, ezért a szolgáltatások tervezésekor ezt figyelembe vettük, és figyeltünk a projektek közötti szinergiára. A projekt során 9 alkalommal 5 napos „Tematikus Tábort”, 13 alkalommal „Egynapos kirándulást” biztosítunk a hasznos szabadidő eltöltés és a szemléletformálás érdekében. Ezen kívül számos közösségi rendezvényt („Közösségi Főzés”, „Családi Nap”, „Sokszínű Fesztivál”, „Sportnap”, „Telepszépítés”,), egészségügyi szolgáltatást („Egészségnap” szűrésekkel”), és klubfoglalkozásokat („Baba-mama klub”, „Családi csodák”, „Ezermester férfiklub”, „Rendhagyó szülői értekezlet”, „Verebélyi Vagányok”) nyújtunk a projekt keretében. A felnőttképzések biztosítása során kizárólag OKJ képzéseket („Kerti munkás” OKJ 18 főnek, „Mezőgazdasági munkás” OKJ 18 főnek, „Raktáros” OKJ képzés 17 főnek, „Óvodai dajka” OKJ képzés 17 főnek, „Hulladékválogató és -feldolgozó” OKJ képzés 17 főnek) terveztünk a közvetlen célcsoporttagoknak, illetve KRESZ tanfolyamot, és pluszban kompetenciafejlesztő képzéseket. A szociális szolgáltatások a jelenlét típusú szociális munka keretei között valósulnak meg, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat pedig a szakmai vezető és a szociális munkások által biztosítjuk.

A projekt céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakmai megvalósításban és a projektmenedzsmentben dolgozó munkatársak biztosítják. A szakmai vezető és a projektmenedzser több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik társadalmi felzárkózást segítő projektek megvalósításában, ők valósították meg a településen a TÁMOP-5.3.6-11/1 projektet és ők üzemeltetik a Tanodát is. A helyi roma közösség ismeri és elfogadja őket, és ők is személyesen ismerik a szegregátumban élő családokat.

A célcsoport megfelelő tájékoztatása megtörtént, a projekt megvalósítását, a kitűzött célok elérését a helyi közösség nagy része támogatja és igényli. A fentiekre tekintettel a projekt megvalósítása mindenképpen indokolt és célszerű.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.